UTORAK  28.03.2017.

04:59 NAJAVNA ŠPICA
05:00 Tajni kod (18)
07:00 Dječja televizija-Dobro jutro!
08:45 I Z L O G
09:00 Aktualni sat Gradske skupštine
12:30 Glazbeni trenutak
13:00 Hrana i vino (R)
14:30 Moda XL
16:00 I Z L O G
17:30 Hrana i vino
18:00 Moja županija (R)
18:30 Vitadu razgovor
20:05 Svakodnevica
22:00 Glazbeni trenutak
22:50 Na kraju dana
23:00 Zlatna zora (18)
02:00 I Z L O G
02:15 ODJAVNA ŠPICA
02:17 Program počinje u 5 sati