PONEDJELJAK  26.03.2018.

06:59 NAJAVNA ŠPICA
07:00 Dječja televizija-Dobro jutro!
08:45 I Z L O G
09:15 Vitadu razgovor
09:30 Groznica subotnje večeri (R)
10:30 Vitadu
11:00 Glazbeni trenutak
11:30 Live TV shop
12:58 Ekopitalica
13:00 Hrana i vino (R)
13:30 Moda XL
14:15 Moda XL
15:00 Čovjek i zdravstvena kultura (R)
16:00 I Z L O G
16:30 Iz Hrvatske s ljubavlju (R)
17:30 Hrana i vino
18:30 Vitadu razgovor
18:43 Ekopitalica
19:03 Info
20:05 Svakodnevica
21:58 Ekopitalica
22:00 Zvjezdana prašina
22:50 Na kraju dana
23:00 Zlatna zora (18)
02:00 I Z L O G
02:15 ODJAVNA ŠPICA
02:16 Program počinje u 7.00 sati