NEDJELJA  21.01.2018.

06:59 NAJAVNA ŠPICA
07:00 I Z L O G
07:30 Dječja televizija-vikend emisija
11:30 Live TV shop
13:00 Vitadu (R)
13:30 Moda XL
14:15 Moda XL
15:00 Hrana i vino
16:00 Vitadu razgovor
16:15 Lifestyle TV! (R)
17:00 I Z L O G
17:30 Odaberi zdravlje (R)
19:28 Info
19:30 I Z L O G
23:00 Zlatna zora (18)
02:00 I Z L O G
02:15 ODJAVNA ŠPICA
02:16 Program počinje u 7.00 sati